Moses desentrert. Et minneforsknings-perspektiv på Moses-bildet i Det gamle testamentet

Kåre Berge

Sammendrag


Ideen om ’Mose lovbok’ har spilt en sentral rolle i både jødisk og kristen tradisjon. Det ideologiske opphavet til denne ideen finner vi i bibelens 5. Mosebok, som forteller at Moses fikk lovene skrevet ned. Han autoriserte så lovboken som ’kanon’ for senere opplesning og undervisning. Femte Mosebok ble således et autoritativt ’minnested’ for minnet om Moses. Hvor har dette kulturelle minnet sitt historiske opphav? Som ’opphavsfortelling’ har minnet fungert identitetsskapende og legitimerende. Slike fortellinger springer alltid ut fra aktuelle behov i skrifttilbliv-elsens samtid. Kan forskningen på kulturelt minne gi oss et klarere bilde av de sosiale behovene som opprinnelig lå bak tanken om en autoritativ ’Mose lovbok’ som vi finner i 5. Mose-bok?

Emneord (Nøkkelord)


Resepsjonshistorie; femte Mosebok; kulturelt minne; globalisering; kanonisering

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.