Minne som analytisk kategori i studier av Den hebraiske bibelen

Kristin Joachimsen

Sammendrag


De seneste tiårene har vi sett både en «minneboom» i kulturen og en oppblomstring av minnestudier i Akademia. Minner formid les gjennom for eksempel tekster, rituelle praksiser og kroppslige spor. Når minne brukes som analytisk kategori, dreier det seg om en analyse av samspillet mellom nåtid og fortid i sosio-kulturelle kontekster. Artikkelen undersøker på hvilken måte minnestudier fremmer nye og verdifulle innsikter om Den hebraiske bibelen. Minnestudier av tre toneangivende bibelfors-kere analyseres: Ehud Ben-Zvi, Niels-Peter Lemche og Philip Davies. Sentralt i alle disse studiene er forholdet mellom minne og historie og forholdet mellom minne og identitet. Minnestudier anvendt på Den hebraiske bibelen tydeliggjør hva slags materiale det er vi har å gjøre med, hvor spørsmål om teoretisk og metodisk presisjon byr på utfordringer.

Emneord (Nøkkelord)


Minne og historie; identitet; hebraisk Bibel

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.