Læstadianske meldingsblader som kulturelt minne

Bengt-Ove Andreassen

Sammendrag


Læstadianismen framstår som en typisk evangelisk protestantisk bevegelse med tanke på dens store produksjon av bekjennelses-litteratur. Læstadianismeforskningen har i liten grad rettet opp-merksomhet mot den store produksjonen av meldingsblad i bevegelsen. Denne artikkelen søker å kaste lys over denne litteraturen ved hjelp av teoretiske perspektiver om kulturelt minne. Det teoretiske utgangspunktet hentes fra Aleida Ass-manns distinksjon mellom arkiv og kanon i det kulturelle minnet. Med utgangspunkt i Assmanns begreper gjøres en sammenlig -ning mellom to blader for å vise hvordan bladene sett som kanon og arkiv kan gi innblikk i variasjon og ulikhet i den læstadianske bevegelsen som helhet.

Emneord (Nøkkelord)


Læstadianisme; Læstadius; tekst; kanon

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.