BIDRAR RELIGION TIL LYKKE – ELLER: HVORDAN BLE RELIGIONENE LYKKELIGE?

Michael Stausberg

Sammendrag


Lykke har etablert seg som et tverrfaglig forskningsfelt. Det fo-religger en rekke studier om sammenhengen mellom religion og lykke (eller subjektivt velvære), men verken nyere religions-teorier eller religionsvitenskapelig forskning har viet temaet opp-merksomhet i særlig grad. Denne artikkelen ser først på den religionsteoretiske litteraturen og går siden gjennom en rekke sosialvitenskapelige studier om religion-lykke-sammenhengen. I en historisk del argumenterer artikkelen for at modernitetens tanke om at mennesker har en rett til lykke har ført til at religioner har endret sine vurderinger i den grad at lykke har blitt til et ledemotiv i samtidsreligiøsiteten.

Emneord (Nøkkelord)


lykke; lykkestudier; subjektivt velvære; Koranen; Dalai Lama

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.