I FEMTE FRU TSOS PALATS. PLATS, STRATEGI OCH RELATIONER I CHANGSHA KFUK, 1917–1927

Malin Gregersen

Sammendrag


Changsha KFUK (Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor) grun-dades 1919. Två år tidigare hade den svenska sekreterarmissio-nären Ingeborg Wikander påbörjat arbetet för att väcka intresse för den kristna tron bland stadens kvinnor. Hon följdes snart av flera utländska och kinesiska krafter i arbetet, och verksamheten knöts till en plats, Tso-familjens bostadsområde. Denna artikel tecknar Changsha KFUK:s bakgrundshistoria och utforskar re-lationerna som uppstod först i ”Tso-palatset” och sedan i tem-pelområdet dit man senare flyttade. Tre av dessa personliga relationer ges särskild uppmärksamhet i analysen. Genom att fo-kusera på människor och deras strategier i mötet med andra lik-som platserna på vilka dessa möten uppstod, syftar denna artikel till att belysa förhållandet mellan människors möten och plats inom kristen mission. Artikeln argumenterar för att vi genom att se samverkan mellan dessa kan få en djupare förståelse för hur missionsarbetets vardagliga möten och relationer påverkade verksamhetens utformning och utveckling.

Emneord (Nøkkelord)


KFUK; protestantisk mission; Kina; plats; möten; relationer

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.