KJØNN OG ÅNDELIG LEDERSKAP

Karina Hestad Skeie

Sammendrag


Protestantisk misjon var en viktig arena for kvinners åndelige le-derskap i det nittende og tjuende århundre. Selv i kjønnskonser -vative misjoner som forbeholdt offentlige forkynnerroller for menn, kunne praksis sprenge de ideologisk definerte kjønnsgren-sene. Kinamisjonæren Marie Monsen er et interessant eksempel. Hun gikk fra å arbeide som lærerinne til å bli omreisende vek-kelsestaler i Kina og Mandsjuria i årene 1927–1932. Monsen var misjonær i Det Norske Lutherske Kinamisjonsforbund (NLKM), senere Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Fortsatt i dag forbeholder NLM det øverste, åndelige lederskap for menn. Ar-tikkelen undersøker hvordan Marie Monsen skapte rom for sitt åndelige lederskap i en organisasjon der hun per definisjon hadde ”feil” kjønn for en offentlig forkynnerrolle. I tillegg til mi-sjonærkallets legitimering, var avgjørende faktorer i transfor-masjonen fra lærerinne til vekkelsestaler Marie Monsens personlighet, evner og den transnasjonale, kulturelle konteksten hun møtte og ble en del av i Kina.

Emneord (Nøkkelord)


Kina; protestantisk misjon; norsk misjon; kjønn; åndelig lederskap; Marie Monsen; vekkelse

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.