MISJON

Karina Hestad Skeie

Sammendrag


Dette nummeret av DĪN presenterer fire nye artikler om protestantisk misjon i det nittende og tjuende århundre fra en skandinavisk synsvin-kel. Artiklene strekker seg i tid fra 1890 til 1945 og fokuserer tematisk på misjon og materialitet, sted, nettverk, kjønn og lederskap. Slik gjen -speiler artiklene noe av det tematiske spennet i pågående historisk forsk-ning på misjonsfeltet. Mens tre av artiklene analyserer henholdsvis svensk, norsk og norsk-amerikansk misjon i Kina, omhandler den siste artikkelen svensk misjons humanitære arbeid blant armenske flykt-ninger i Thessaloniki.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.