Redaksjonelle retningslinjer

Hovedfokus og spennvidde

DIN er et vitenskapelig tidsskrift om religion og kultur som publiserer resultater av empiriske undersøkelser, presentasjoner og drøftinger av teorier, begreper og metoder, samt anmeldelser og debattstoff. Tidsskriftet har en tverrfaglig profil med bidragsytere fra ulike fagfelt. DIN er et fagfellevurdert (referee) tidsskrift og kommer ut to ganger i året.

 

Seksjonsretningslinjer

Artikler

##section.default.policy##

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert

Redaksjonelt

Umerket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Nye doktoravhandlinger

Umerket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Bokmeldinger

Umerket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Minneord

Umerket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert
 

Om fagvurderingsprosessen

Alle bidrag blir sendt til minimum to fagfeller, hvorav minst en har spesialkompetanse på det feltet artikkelen plasserer seg innenfor. Bidraget blir vurdert etter hvorvidt det har nyhetsverdi samt er klart formulert innenfor gitt teoretisk, empirisk og metodisk diskurs. Artikkelforfatter får tilbakemelding fra fagfeller innen fortrinnsvis fire uker etter levert manus. 

 

Open Access-retningslinjer

Tidsskriftet kommer til å gi alle brukere åpen tilgang (Open Access), det vil si fri og gratis tilgang til alt publisert innhold.

 

Arkivering

Dette tidsskriftet benytter LOCKSS systemet for å utvikle et distribuert arkivsystem sammen med andre tilsluttete bibliotek, og tillater disse bibliotekene å opprette permanente fullstendige arkiv av tidsskriftet, til bevarings- og gjenopprettingsformål . Mer...

 

Redaksjonsråd

Gina Dahl - Arkivverket
Asbjørn Dyrendal - NTNU
Cora Alexa Døving – HL- senteret. Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Ingvild Sælid Gilhus - Universitetet i Bergen
Thomas Hoffmann - Københavns Universitet
Anne Kalvig - Universitetet i Stavanger
Siv Ellen Kraft - Universitetet i Tromsø
Simon Sorgenfrei - Södertörns högskola
Jan Svanberg - Högskolan i Gävle
Bjørn Ola Tafjord - Universitetet i Tromsø
David Thurfjell - Södertörns högskola
Terje Østebø - University of Florida

 

Lisensiering

Fra og med 2017 er artiklene som publiseres i DIN lisensiert under en Creative Commons BY-SA 4.0 lisens.

 

Avgifter for artikkelpublisering

P.d.d. er det ingen publiseringsavgift for dette tidsskriftet.