Forfatterdetaljer

Aavitsland, Kristin Bliksrud, Universitetet i Oslo, Norge

  • Vol 18 (2005) - Bokmeldinger
    Søren Kaspersen & Ulla Haastrup (red.): Images of Cult and Devotion. Function and Reception of Christian Images in Medieval and Post-Medieval Europe
    Sammendrag  PDF