Forfatterdetaljer

Baklid, Herleik, Høgskolen i Telemark, Norge

  • Vol 28 (2015) - Bokmeldinger
    Audun Dybdahl: Primstaven i lys av helgenkulten: Opphav, form, funk- sjon og symbolikk.
    Sammendrag  PDF