1.
Vikør LS. Sigurd Jarlsson på flukt. CM [Internett]. 23. november 2009 [sitert 22. mars 2023];22. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/85