1.
Bjørkvik H. Tiendpengeskatten som kilde til folk og samfunn ca. 1520. Med alle skatteytere fra Sunnfjord til Namdalen. CM [Internett]. 22. mai 2007 [sitert 25. mars 2023];20. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/82