1.
Ekroll Øystein, Haug E. Om Utstein klosters bygningshistorie. CM [Internett]. 22. mai 2007 [sitert 30. mars 2023];20. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/79