1.
Pettersen G. Pensjonsordninger i Norge i middelalderen - ytelser og gjenytelser. CM [Internett]. 22. mai 2007 [sitert 1. april 2023];20. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/76