1.
Wienberg J. Øystein Ekroll: Ei anna historie - norsk mellomalder i arkeologisk lys. CM [Internett]. 23. november 2008 [sitert 22. mars 2023];21. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/73