1.
Spurkland T. Den eldre fuþark - produkt av germansk kleptokrasi. CM [Internett]. 12. januar 2021 [sitert 25. mars 2023];21. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/70