1.
Tveito O. Olav Haraldssons unge år og relasjonen til engelsk kongemakt. Momenter til et crux interpretum. CM [Internett]. 23. november 2008 [sitert 1. april 2023];21. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/69