1.
Ljungqvist FC. Bannlyst kung av Guds nåde. CM [Internett]. 23. november 2008 [sitert 25. mars 2023];21. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/66