1.
Attinger G, Ommundsen Åslaug. Merete Geert Andersen: Katalog over AM Accessoria 7: De latinske fragmenter. CM [Internett]. 26. november 2011 [sitert 28. september 2023];24. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/57