1.
Brendalsmo J, Iversen F. Den tidlige kirkeorganisasjonen i Bergen bispedømme. CM [Internett]. 7. desember 2022 [sitert 2. juni 2023];35. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/2108