1.
Bek-Pedersen K. Matthias Egeler, "Celtic Influences in Germanic Religion" - A Survey. CM [Internett]. 23. november 2013 [sitert 1. april 2023];26. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/21