1.
Bergesen RH. Middelalderens bibliotek på Trondenes. CM [Internett]. 23. november 2013 [sitert 25. mars 2023];26. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/19