1.
Hohler E. Medieval Wooden Sculptures in Norway. CM [Internett]. 8. mars 2018 [sitert 25. mars 2023];30. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1480