1.
Jensenius JH. Osebergskipets gravkammer. CM [Internett]. 15. mars 2017 [sitert 22. mars 2023];29. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1367