1.
Harris J. Eddic Poetry as World Literature. CM [Internett]. 15. mars 2017 [sitert 1. april 2023];29. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1364