1.
Jensenius JH. Bygningstekniske og arkeologiske bemerkninger om trekirker i Norge i vikingtid og middelalder. CM [Internett]. 28. november 2010 [sitert 22. mars 2023];23. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/128