1.
Mundal E. Lasse Christian Arboe Sonne: Thor-kult i vikingtiden. Historiske studier i vikingetidens religion. CM [Internett]. 8. desember 2015 [sitert 1. april 2023];27. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1156