1.
Brendalsmo J, Molaug PB. To norske byer i middelalderen - Oslo og Tønsberg før ca. 1300. CM [Internett]. 8. desember 2015 [sitert 22. september 2023];27. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1154