Bjørkvik, H. (2007) «Tiendpengeskatten som kilde til folk og samfunn ca. 1520. Med alle skatteytere fra Sunnfjord til Namdalen», Collegium Medievale. Oslo, Norge, 20. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/82 (åpnet: 1 april 2023).