Ekroll, Øystein og Haug, E. (2007) «Om Utstein klosters bygningshistorie», Collegium Medievale. Oslo, Norge, 20. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/79 (åpnet: 30 mars 2023).