Pettersen, G. (2007) «Pensjonsordninger i Norge i middelalderen - ytelser og gjenytelser», Collegium Medievale. Oslo, Norge, 20. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/76 (åpnet: 25 mars 2023).