Hohler, E. B. (2008) «Stilanalytisk metode og norsk middelaldermaleri», Collegium Medievale. Oslo, Norge, 21. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/67 (åpnet: 25 mars 2023).