Attinger, G. og Ommundsen, Åslaug (2011) «Merete Geert Andersen: Katalog over AM Accessoria 7: De latinske fragmenter», Collegium Medievale. Oslo, Norge, 24. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/57 (åpnet: 28 september 2023).