Stoltz, H. (2011) «Fra Sallust til kong Sverre», Collegium Medievale. Oslo, Norge, 24. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/50 (åpnet: 28 september 2023).