Molaug, P. B. (2012) «Hans Andersson & Jes Wienberg (red.): Medeltiden och arkeologin. Mer än sex decennier», Collegium Medievale. Oslo, Norge, 25. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/46 (åpnet: 26 mars 2023).