Brendalsmo, J. og Iversen, F. (2022) «Den tidlige kirkeorganisasjonen i Bergen bispedømme», Collegium Medievale. Oslo, Norge, 35. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/2108 (åpnet: 2 juni 2023).