Bek-Pedersen, K. (2013) «Matthias Egeler, ‘Celtic Influences in Germanic Religion’ - A Survey», Collegium Medievale. Oslo, Norge, 26. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/21 (åpnet: 25 mars 2023).