Myking, S. M. (2021) «‘De andre findes (vden tuiill) paa Herness heller Gilleskaall’ - Mellomalderbøker i Nordland i etterreformatorisk tid», Collegium Medievale. Oslo, Norge, 34. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/2036 (åpnet: 1 april 2023).