Martens, I. (2021) «Ikke-agrare økonomiske virksomheter - viktige ledd i middelalderens økonomi: Var de uten konflikter?», Collegium Medievale. Oslo, Norge, 34. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/2030 (åpnet: 1 april 2023).