Hohler, E. B. (2021) «Norge i 1743. Innberetninger som svar på 43 spørsmål fra Danske Kanselli, 1-3. Utgitt av Kristin M. Røgeberg», Collegium Medievale. Oslo, Norge, 19. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1948 (åpnet: 25 mars 2023).