Myking, S. M. (2020) «Alle vegar fører til Nidaros», Collegium Medievale. Oslo, Norge, 32(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1749 (åpnet: 1 april 2023).