Medievale, C. (2018) «Redaksjonens forord», Collegium Medievale. Oslo, Norge, 30. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1478 (åpnet: 25 mars 2023).