Dybdahl, A. (2010) «Tingvoll kyrkje. Gåta Gunnar gjorde», Collegium Medievale. Oslo, Norge, 23. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/137 (åpnet: 22 mars 2023).