Jensenius, J. H. (2017) «Osebergskipets gravkammer», Collegium Medievale. Oslo, Norge, 29. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1367 (åpnet: 1 april 2023).