Guðmundsdóttir, A. (2016) « Karen Bek-Petersen»., Collegium Medievale. Oslo, Norge, 28. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1242 (åpnet: 8desember2021).