Marner, A. (2015) «Espen Karlsen (ed.), 2013. Latin Manuscripts of Medieval Norway. Studies in memory of Lilli Gjerløw», Collegium Medievale. Oslo, Norge, 27. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1157 (åpnet: 25 mars 2023).