Mundal, E. (2015) «Lasse Christian Arboe Sonne: Thor-kult i vikingtiden. Historiske studier i vikingetidens religion», Collegium Medievale. Oslo, Norge, 27. Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1156 (åpnet: 1 april 2023).