Church Centres in Iceland from the 11th to 13th Century and their Parallels in other Countries.Ed. by Helgi Þorláksson

Hans-Emil Lidén

Sammendrag


I 2002 ble det holdt et kirkehistorikermøte på Reykholt med deltakere fra Island, Norge, Sverige og England. Møtet var et (avsluttende?) ledd i et prosjekt hvis hensikt har vært å drøfte hovedlinjene i utviklingen av den islandske kirkeorganisasjonen i perioden 1000 - 1300 med hovedvekt på de såkalte kirkesentra, og undersøke om det finnes paralleller i andre land som kan kaste lys over utviklingen på Island. Et av resultatene av møtet er den foreliggende publikasjon som ble utgitt i 2005. Den innholder en rekke av innleggene på møtet, alle skrevet av islandske forfattere bortsett fra én, Stefan Brink fra Uppsala/Bergen. Flere av islendingene â først og fremst Magnús Stefánsson â har også tilknytning til historikermiljøet i Bergen som således danner et viktig brohode for forskning innen et sentralt emne i nordisk middelalderhistorie.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6700

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.