Karl Gervin: Klostrene ved verdens ende. Lyse, Nonneseter, Bergen, Hovedøya, Munkeby og Tautra
PDF ()

Hvordan referere

Setek, Lise Tostrup. 2009. «Karl Gervin: Klostrene Ved Verdens Ende. Lyse, Nonneseter, Bergen, Hovedøya, Munkeby Og Tautra». Collegium Medievale 22 (november). Oslo, Norge. http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/98.

Sammendrag

Oversiktslitteratur om norske klostre er mangelvare. I Fortidsminneforeningens årbok fra 1987 har Øivind Lunde skrevet en nyttig oversikt over alle klosteranleggene i middelalderens Norge med plantegninger og litteraturhenvisninger 1. Ellers må vi tilbake Christian Langes "De Norske klostres Historie i Middelalderen" som kom ut i 1847 2. Om cistercienserne i Norge og deres klostre finnes det en mengde artikler, men først og fremst om de enkelte klostrene, spesielt Hovedøya og Lyse kloster. Et unntak er historikeren Dag Sverre Henriksen. Han har i sin bearbeidete hovedfagsoppgave tatt for seg cistercienserordenen i Norge ut fra skriftlige kilder og drøftet sentrale spørsmål omkring idealer, norm og praksis.3 Selv om Gervins bok er populærvitenskaplig og har mangler som faglitteratur, har vi ut fra slike betraktninger valgt å anmelde.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.