Karl Gervin: Klostrene ved verdens ende. Lyse, Nonneseter, Bergen, Hovedøya, Munkeby og Tautra

Lise Tostrup Setek

Sammendrag


Oversiktslitteratur om norske klostre er mangelvare. I Fortidsminneforeningens årbok fra 1987 har Ãivind Lunde skrevet en nyttig oversikt over alle klosteranleggene i middelalderens Norge med plantegninger og litteraturhenvisninger 1. Ellers må vi tilbake Christian Langes ëDe Norske klostres Historie i Middelalderenû som kom ut i 1847 2. Om cistercienserne i Norge og deres klostre finnes det en mengde artikler, men først og fremst om de enkelte klostrene, spesielt Hovedøya og Lyse kloster. Et unntak er historikeren Dag Sverre Henriksen. Han har i sin bearbeidete hovedfagsoppgave tatt for seg cistercienserordenen i Norge ut fra skriftlige kilder og drøftet sentrale spørsmål omkring idealer, norm og praksis.3 Selv om Gervins bok er populærvitenskaplig og har mangler som faglitteratur, har vi ut fra slike betraktninger valgt å anmelde.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6700

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.