Helle Vogt, Mia Münster-Swendsen (red.): Law and Learning in the Middle Ages: Proceedings of the Second Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2005
PDF ()

Hvordan referere

Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. «Helle Vogt, Mia Münster-Swendsen (red.): Law and Learning in the Middle Ages: Proceedings of the Second Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2005». Collegium Medievale 22 (november). Oslo, Norge. http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/96.

Sammendrag

I mai 2003 vart den fyrste konferansen om mellomalderrett arrangert på Carlsberg-Akademiet i København. Seinare har Ditlev Tam, Helle Vogt, Mia Münster-Swendsen og Per Andersen arrangert nye konferansar om same hovudtema i 2005 og 2007, og i 2009. I tillegg vart det arrangert eit mellomliggjande seminar i København i 2006 og eit i Århus i 2008 om mellomalderrett. Ein må difor seia at det no har vorte etablert eit velfungerande fora for mellomalderrett i Norden, og ein møtestad for forskarar, som sporar til forsking på tema og sikrar spreiing av forskingsresultat. Forskingsresultata vert ikkje bare formidla gjennom sjølve konferansen eller seminaret, men òg gjennom påfølgjande antologiar. Til no har det kome fire bokutgjevingar: How Nordic are the Medieval Nordic Laws i 2005, Law and Learning in the Middle Ages i 2005, Law Before Gratian i 2007, Law and Power in the Middle Ages i 2008, og Custom: Development and Use of a Legal Concept in the High Middle Ages i 2009. I denne bokmeldinga er det den andre av desse bokutgjevingane som skal handsamast.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.